Du har ingen varer i din indkøbskurv.
Bestil tid / Kontakt

Hvad er IKAs anbefalinger på proteseområdet?

Nedenfor kan du blive klogere på hvad IKAs anbefalinger er, hvem der står bag IKAs arbejdsgruppe og anbefalingerne skal komme både borger, trænende terapeuter, sagsbehandlere/visitatorer og bandagister til gode ved at finde en fælles konsensus. Se den korte video-introduktion til IKAs anbefalinger med fysioterapeut Paulette Larsen og få svar på de oftest stillede spørgsmål nederst på denne side.

 

Hvad står IKA for og hvem sidder med i denne tænketank/arbejdsgruppe?

IKA står for Foreningen af offentlige indkøbere og arbejdsgruppen består af repræsentanter for bandagistvirksomhederne Sahva, Ortos, Bandagist-Centret og Bandagist Jan Nielsen samt udbudskonsulenter fra Vejle, Frederikshavn, Rudersdal og Syddjurs Kommune.

Hvorfor er anbefalingerne udarbejdet?

Efter en klagenævnskendelse i 2013 blev udbudspligten på benproteser ophævet. Kommunerne begyndte derfor, at indhente flere (2-3) tilbud fra bandagistvirksomheder i forsøget på, at følge lovgivningen og bevillige det ”bedst egnede og billigste” produkt til borgerne.

Anbefalingerne er lavet som et forsøg på at ”ensrette” de kommunale procedurer i håbet om en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling.

Hvad består anbefalingerne af?

Anbefalingerne består af følgende dokumenter (klik på link og læs mere):

Hvad er det vigtigste i anbefalingerne?

Anbefalingerne tager udgangspunkt i et nyt udarbejdet protesevurderingsskema, som borgerens trænende terapeut udfylder sammen med borger. Med baggrund i skemaet afholdes protesemøde, hvor borger, borgers pårørende, terapeut, sagsbehandler (visitator) og bandagister deltager. Her arbejdes der på at opnå konsensus i forhold til om protese er det rigtige for borger, valg af overordnede komponenttyper og aktivitetsniveau (fortsætter nedenfor).

Hvad er et protesevurderingsskema?

’Protesevurderingsskema til UE primær proteseforsyning’ samt tilhørende manual og vejledning til borgers første proteseforsyning skal anses som hjælpeværktøj i det samlede tværfaglige arbejde mellem instanser, faggrupper og borger/pårørende. Det bruges konkret til at opnå en afklaring af, om en proteseløsning er det rigtige valg for borger og bør derfor foretages forud for afholdelse af første protesemøde.

Det udfyldes af trænende terapeut og fremsendes til kommunal sagsbehandler og lokale bandagister i god tid inden protesemødet.

Hvordan foregår et protesemøde?

  • Der er ingen færdig opskrift på et protesemøde og qua dokumentets status som ”anbefaling”, er det helt op til den enkelte kommune, hvordan de planlægger det. Følgende punkter er dog væsentlige i arbejdsgruppens anbefaling:
  • Lokale bandagister, borger, sagsbehandler og trænende terapeut inviteres i så god tid som muligt. Det anbefales, at kommunen afholder protesemøder i faste intervaller, hvis dette kan fungere i praksis.
  • Mødet indkaldes som udgangspunkt af trænende terapeut eller visitator og foregår oftest på kommunalt genoptræningscenter eller tilsvarende.
  • Borger gennemgår 15-20 min. individuel konsultation med hver af de tilstedeværende bandagister.
  • Der afholdes konkret møde med alle deltagere tilstede, hvor borgers protesevurderingsskema gennemgås og hvor man ligeledes forsøger at opnå konsensus ift. valg af aktivitetsniveau, valg af komponenttyper mv.
  • Protesemøde afsluttes med fremsendelse af endeligt tilbud senest 2 dage efter mødets afholdelse.

Er det et krav at kommunerne følger anbefalingerne?

Som navnet siger, så er dette udelukkende anbefalinger. Kommunerne kan derfor helt selv bestemme hvad og hvor meget de bruger eller om de overhovedet bruger noget af det.

Skal alle bandagister fremsende tilbud efter protesemøde?

Det er igen forskelligt fra kommune til kommune. Sahva anbefaler, at det udelukkende er de 2 bandagister der udvælges af borgeren efter endt protesemøde, der får lov til at sende tilbud.

Hvad med borgerens frie leverandørvalg?

Ud fra de fremsendte tilbud finder kommunens myndighedsafdeling beregningsgrundlaget for den nye protese (den laveste af de fremsendte priser).

Efterfølgende fremsendes bevilling med beløbet til borger, der nu frit kan vælge den leverandør, som vedkommende ønsker.

Kan jeg finde materialet nogen steder?

Du skal tage kontakt til IKA - her kan du rekvirerer materiale/skemaer mv.

Hvem kan man kontakte ved spørgsmål til anbefalingerne?

Spørgsmål til anbefalingerne eller samarbejdsaftalen:

Udbudschef Marianne Teglengaard Bloch - 28 80 60 66 / shmtb@sahva.dk

 

Har du spørgsmål til protesevurderingsskema, vejledning eller testmanualer:

Fysioterapeut Christian Langhorn - cjl@sahva.dk

Fysioterapeut / leder af rehabilitering Paulette Larsen - shpla@sahva.dk