Du har ingen varer i din indkøbskurv.

Er du vores nye bandagistkandidat?

Har du drive, engagement og øje for kvalitet? Vil du være med på forreste række, når der skabes nye og innovative løsninger, der kan hjælpe mennesker til et liv i bevægelse? Hvis ja, så læs videre.

Sahva fremstiller hjælpemidler til mange mennesker med forskellige udfordringer, som ønsker at opretholde et liv i bevægelse. Lige fra højteknologiske proteser til benskinner, korsetter og individuelle ortopædiske sko og indlæg.

Løber med benprotese

Hvad kan vi tilbyde dig
Vores målsætning er at uddanne de bedste bandagister indenfor branchen, som kan være med til at videreføre Sahvas værdier, ambitioner og kompetencer. Du bliver en del af en virksomhed i rivende udvikling, som prioriterer nytænkning og udvikling højt.

Sahvas uddannelsesplan er præget af høj faglighed og et godt arbejdsmiljø
Vi har fokus på, at du får det optimale udbytte af din tid hos os, og at vi, som arbejdsplads, giver dig de bedste forudsætninger for at arbejde indenfor faget.

Vi i Sahva har gjort os mange tanker om, hvordan vi kan give dig de bedste forudsætninger som bandagistkandidat og dermed sikre, at du får den nødvendige viden og de værktøjer, der skal til for at lære bandagistfagets mange facetter.

Forventninger og krav til bandagistkandidat

Vi tilpasser alle uddannelsesforløb individuelt efter dine behov og ønsker. Vi er ambitiøse, og vi forventer naturligvis, at du er det samme. Inden du starter som bandagistkandidat hos Sahva, har du gennemgået følgende:

  • Værkstedsteknisk Grundskole på VIA University College i Aarhus (1/2 år) 
  • Uddannelsen som Ortopædingeniør på Hälsehögskolen i Jönköping, Sverige (3 År)

Og derudover skal du senest 3 måneder efter ansættelsestidspunktet aflevere kopi af dit bachelorbevis.

To mænd giver hånden til hinanden

Din toårige kandidatperiode hos Sahva

Ansættelsesforhold
Din kontrakt er med 3 måneders prøvetid, og løn og ansættelsesvilkår er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende overenskomst indgået mellem Sahva A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

Placering
Du bliver ansat fast i en af Sahvas klinikker afhængig af dine geografiske ønsker. I løbet af forløbet vil du i perioder være tilknyttet andre klinikker. Dette for at sikre, at vi giver dig mulighed for at arbejde med så forskelligartede diagnoser og cases som muligt og dermed få størst fagligt udbytte i din turnusperiode.

Sahva messe

Pige får taget mål til korset

 

 

 

 

 

 

Mentor/Vejleder
Du vil gennem hele perioden have en fast mentor, der min. har 3 års erfaring som bandagist. Dinmentor vil være behjælpelig i forhold til de cases, du skal beskrive i samarbejde med vejlederne. Derudover bliver du løbende tilknyttet en vejleder afhængig af det fagområde, du skal introduceres til.

Evalueringer
En gang om måneden afholdes en evalueringssamtale med din vejleder og mentor, hvor din turnusbog ajourføres med de cases, du har arbejdet med – for at sikre et bredt optimalt fagligt udbytte gennem din kandidatperiode. To gange årligt afholdes et evalueringsmøde med dig, de øvrige kandidater samt vejlederne og HR med henblik på at optimere uddannelsen løbende.

Emneområder i din turnusperiode

Emner i din turnusperiode

Fagligeområder i din turnusperiode

Faglige områder i din turnusperiode

Målopfyldelse

Som færdiguddannet bandagist skal du…

  • Kunne bestemme type, funktion og udformning af det individuelle hjælpemiddel med udgangspunkt i viden om den enkelte kundes diagnose og sygdomsbillede.
  • Have opnået en forståelse for og erfaring med det tværfaglige samarbejde, som bandagister har med andre faggrupper som f.eks. fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger og sygeplejersker.
  • Have fået et indblik i både de faglige organisatoriske, økonomiske og markedsmæssige mekanismer i Sahva.

Collage af mennesker

Sahva er en virksomhed med mere end 145 års erfaring, som består af fagligt dygtige specialister i kroppens bevægelighed. Sahva har mere end 40 klinikker fordelt over hele landet, og vi hjælper mennesker med forskellige udfordringer til et liv i bevægelse med hjælpemidler af højeste kvalitet og til dit behov.

Vi er Danmarks største udbyder af kropsbårne hjælpemidler, og vi rådgiver og deler vores viden med professionelle og kunder gennem et stort udbud af aktiviteter.

Med kunden i centrum udvikler og designer vi højteknologiske ben- og armproteser, skinner og korsetter, ortopædisk fodtøj og indlæg. Vi tilbyder også brystproteser og kompressionsbehandling og vejleder i sunde sko med optimal komfort til fødderne. Vi hjælper vores kunder til at leve et mere aktivt liv med en højere livskvalitet.

Klinikker

Sahva har Danmarks største netværk af klinikker fordelt over hele landet, så der er aldrig langt til hjælp.

 

 

Fakta om Sahva

Mand med protese holder armen om en Sahva medarbejder

Antal medarbejdere: 310 ~ 265 fuldtidsansatte Medarbejdergrupper:

  • Autoriserede bandagister og kandidater
  • Ortopædiske skomagere og – svende
  • Fysio -og fodterapeuter
  • Administrativt personale

Stærk organisation supporteret af en dedikeret udviklingsafdeling.

Er du nysgerrig efter at vide mere om Sahva, vores uddannelsesforløb, praktikophold og sommerjob?

Er du nysgerrig efter at vide mere om Sahva, vores uddannelsesforløb, praktikophold og sommerjob?

Så tag kontakt til Sahva HR-afdeling. Vi glæder os til at høre fra dig! Kontakt her