Du har ingen varer i din indkøbskurv.
Bestil tid / Kontakt

Historien om over 150 år i bevægelse

Hvordan blev Sahva til?
Sahvas grundlægger, den humanistiske pastor Hans Knudsen, påtog sig en samfundsopgave, da han i 1872 stiftede ”Samfundet, som antager sig vanføre og lemlæstede børn”. Senere kom det til at hedde ”Samfundet og Hjemmet for Vanføre” - og i 1985 blev hele essensen af den vigtige samfundsopgave, pastoren påtog sig, trukket sammen til det mere mundrette ”Sahva”.

Læs hele historien her

1872-1930
De vanføre børn fik nye muligheder

På dette tidspunkt i danmarkshistorien blev et handicap opfattet som et vilkår i livet og bestemt ikke som et fælles anliggende, staten skulle tage sig af. Sahva blev med disse nye medmenneskelige tanker begyndelsen på et vendepunkt for en gruppe mennesker, der nu fik mulighed for at leve et mere værdigt og ikke mindst selvstændigt liv.

Hans Knudsens vision var at give fysisk handicappede børn muligheden for et selvstændigt liv og gøre dem selvhjulpne gennem hjælpemidler som proteser og ikke mindst oplysning og uddannelse. Det var ikke nok kun at yde lægelig behandling og pleje, da disse børn med livet foran sig også skulle lære at klare sig selv. Uddannelsesværksteder opstod, og gennem generationer har ”Samfundet” bygget fundamentet til at uddanne dygtige snedkere, malere, skomagere, billedskærere, urmagere og mange andre faggrupper.

Læs mere fra denne periode

Pastor Hans Knudsen

Senere i 1998 fik pastoren opkaldt et institut efter sig - læs om Hans Knudsen Instituttet

K.K. Steincke - Sahva

Socialminister K.K. Steincke

1930-1950
Steinckes socialreform får stor indflydelse på hjælpen til de vanføre

Det store arbejde, som pastor Hans Knudsen i sin tid påbegyndte, blev i 1933 for alvor formaliseret ved socialminister K.K. Steinckes socialreform. Velfærdsstaten var gradvist ved at overtage ansvaret for forsorgen, og ”Samfundet” kom i højere grad til at specialisere sig i udvikling af ydelser indenfor ortopædi.

Læs mere fra denne periode

1950-2000
Leverandør af produkter og faglig ekspertise til det offentlige

Igennem det 20. århundrede drev ”Samfundet” både en kostskole, flere hospitaler, flere beskyttede virksomheder og en håndværkerskole. Men i takt med, at staten i stigende grad overtog de sociale forpligtelser inden for store dele af pleje- og omsorgsarbejdet blandt de fysisk handicappede, ændrede ”Samfundets” rolle sig – ikke mindst da amterne i 1980 overtog hospitalerne. Det betød, at vi gradvist begyndte at se ”Samfundet”, som nu havde ændret navn til Sahva, i rollen som leverandør til staten af produkter og faglig ekspertise.

Læs mere fra denne periode

Ortopædisk hospital i Aarhus

Jubilærumslogo

2000-2022
Digitalisering og automatisering skaber nye muligheder

I dag er Sahva en moderne sundhedsvirksomhed med dyb indsigt i de mange forskellige behov, der knytter sig til kropsbårne hjælpemidler. Sahva er specialister i kroppens bevægelighed, udvikling og design af højteknologiske ben- og armproteser, skinner, korsetter, ortopædisk fodtøj, indlæg, brystproteser og kompressionsprodukter. I dag har Sahva mere end 35 klinikker rundt om i landet. Og selv om der er sket meget, fra pastor Hans Knudsens tidlige vision for 150 år siden, så er Sahva på mange måder stadig dér, hvor det hele begyndte. Sahvas vigtigste opgave er - og vil altid være - at hjælpe mennesker til et aktivt liv.

Læs mere fra denne periode

Vil du være en del af Sahva?

Vil du være en del af Sahva?

Se ledige stillinger