Du har ingen varer i din indkøbskurv.

Historie

Sahvas grundlægger, pastor Hans Knudsen, påtog sig en samfundsopgave, da han i 1872 stiftede ”Samfundet og Hjemmet for Vanføre” – et navn, der senere blev trukket sammen til det mere mundrette ”Sahva”.

Hans Knudsen havde en vision om at give fysisk handicappede muligheden for et selvstændigt liv. Det var nye tanker på den tid, hvor handicappede ellers ikke kunne forvente meget fra det omgivende samfund. Sahva blev dermed starten på en egentlig forsorg i Danmark - og et vendepunkt for en gruppe mennesker, der nu fik mulighed for at udfolde sig selvstændigt.

Fra omsorgsinstitution til erhvervsvirksomhed
I takt med at samfundet gennem det 20. århundrede i stigende grad påtog sig sociale forpligtelser, overtog staten store dele af pleje- og omsorgsarbejdet blandt de fysisk handicappede. I begyndelsen i samarbejde med Sahva og senere som en samfundsopgave med Sahva som leverandør af produkter og ekspertise.

Klinikker i mere end 40 danske byer
Sahva er i dag Danmarks største udbyder af ortopædiske sko og hjælpemidler. Blandt personalet finder man en bred vifte af professionelle fagfolk: Autoriserede bandagister, ortopædiske skomagermestre, fysioterapeuter, kliniske konsulenter og ortopædister.

Sahva og ejerskab
Den 1. december 2008 solgte Sahva Fonden aktieselskabet Sahva A/S til TryghedsGruppen. I maj 2013 valgte TryghedsGruppen som led i deres nye strategi for direkte investeringer at afhænde sin ejerandel på 95 procent i Sahva A/S til den nuværende administrerende direktør i Sahva, René Engskov.

  • Sahva har siden etableringen i 1872 været den førende aktør på det danske marked for bandagist- og skomagerydelser
  • Sahva beskæftiger mere end 300 medarbejdere 

Sahvas grundlægger, pastor Hans Knudsen

Hans Knudsen