Når man har diabetes, er det meget vigtigt at passe godt på sin krop, ikke mindst fødderne
Fødderne skal bære os gennem hele livet, og det er givet godt ud at passe godt på dem. Har du fået konstateret diabetes, er der nogle særlige forhold omkring dine fødder, som du skal være opmærksom på.

Ved diabetes ses ofte følgesygdomme. Én af de mere udbredte er en såkaldt diabetisk nerveskade. Nerveskaderne kan ramme mange steder i kroppen. Her informerer vi udelukkende om de gener, det kan have for fødderne. Symptomerne kan i årevis være svage og bliver derfor let overset. Diabetisk neuropati, som det også kaldes, viser sig primært ved nedsat følesans i fødderne. På sigt kan det medføre fodsår, som kan være svære at få lægt. Sådanne skader kan ofte forebygges.

Læs artikel om diabetes fødder og behandling fra Berlingske Tidende november 2021 - Tema: Diabetesdagen 

Ved nedsat eller ingen følesansen i fødderne er det vigtigt at:

Når fodtøj skal vælges, er følgende vigtigt: