Hvad er IKAs anbefalinger på proteseområdet?

Nedenfor kan du blive klogere på hvad IKAs anbefalinger er, hvem der står bag IKAs arbejdsgruppe og anbefalingerne skal komme både borger, trænende terapeuter, sagsbehandlere/visitatorer og bandagister til gode ved at finde en fælles konsensus. Se den korte video-introduktion til IKAs anbefalinger med fysioterapeut Paulette Larsen og få svar på de oftest stillede spørgsmål nederst på denne side.

 

Hvad står IKA for og hvem sidder med i denne tænketank/arbejdsgruppe?

IKA står for Foreningen af offentlige indkøbere og arbejdsgruppen består af repræsentanter for bandagistvirksomhederne Sahva, Ortos, Bandagist-Centret og Bandagist Jan Nielsen samt udbudskonsulenter fra Vejle, Frederikshavn, Rudersdal og Syddjurs Kommune.

 

Hvorfor er anbefalingerne udarbejdet?

Efter en klagenævnskendelse i 2013 blev udbudspligten på benproteser ophævet. Kommunerne begyndte derfor at indhente flere (2-3) tilbud fra bandagistvirksomheder i forsøget på at følge lovgivningen og bevillige det ”bedst egnede og billigste” produkt til borgerne.

Anbefalingerne er lavet som et forsøg på at ”ensrette” de kommunale procedurer i håbet om en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling.

 

Hvad består anbefalingerne af?

Anbefalingerne består af følgende dokumenter:

 

Hvad er det vigtigste i anbefalingerne?

Anbefalingerne tager udgangspunkt i et nyt udarbejdet protesevurderingsskema, som borgerens trænende terapeut udfylder sammen med borger. Med baggrund i skemaet afholdes protesemøde, hvor borger, borgers pårørende, terapeut, sagsbehandler(visitator) og bandagister deltager. Her arbejdes der på at opnå konsensus i forhold til proteseegnethed, valg af overordnede komponenttyper og aktivitetsniveau (fortsætter nedenfor).