Forløbet i 10 trin

Det er en kompleks proces, der sættes i gang ved en amputation. Det kan virke uoverskueligt, og derfor forsøger vi her at anskueliggøre et typisk forløb, selvom det kan variere fra person til person.

 1. Amputation
  • Efter en amputation skal du lære din krop at kende igen. Du starter i et genoptræningsforløb med en fysioterapeut fra hospitalet eller kommunen. Du skal også tage stilling til, hvilken bandagist, der skal fremstille din fremtidige protese.
 2. Ansøgning om protese
  • Det er oftest din kommune, der betaler din protese.
   Ansøgningsprocessen, den kommunale sagsbehandling og det kommunale serviceniveau kan være forskelligt fra kommune til kommune. Sahva vil gerne hjælpe dig i hele ansøgningsprocessen. 
  • Du har frit leverandørvalg ifølge Serviceloven (kapitel 21, § 112, stk. 3 og 4). Det betyder, at du altid kan vælge Sahva som din bandagist, hvis du tænker, at det er os, der bedst kan indfri dine behov.
 3. Kompression
  • Vedvarende kompressionsbehandling giver dig den bedste helingsproces. Det er normalt, at væske samler sig i din amputationsstump, men kompression mindsker hævelserne og er med til at forme den, så den bliver klar til en protese.
 4. Tidlig mobilisering
  • Tidlig mobilisering er essentiel. Hos os kan du derfor låne en midlertidig protese, en såkaldt Thomassplint, som tidligt får dig op at stå og gå. For jo hurtigere du begynder din træning, jo hurtigere kommer du i gang med dit nye liv.
  • Vi er alle forskellige, og derfor skal en protese være unik. Hvordan din protese bliver, afhænger af dine forudsætninger, behov og ønsker. Der findes mange typer komponenter. Vi fokuserer altid på, at du skal opnå maksimal komfort og funktion i forhold til dine muligheder.
 5. Måltagning til hylster
  • Vi tager grundige mål eller scanninger af din amputationsstump for at kunne fremstille et protesehylster, der er unikt tilpasset dig.
   Vi anbefaler de komponenter, der ifølge vores faglige vurdering bedst kan understøtte din tilværelse.
  • Sahvas bandagister er specialister og autoriserede af Sundhedsstyrelsen til at fremstille proteser. Alle vores bandagister er dedikerede til at give dig et liv i bevægelse.
 6. Afprøvning og tilpasning
  • Det er vigtigt, at din endelige protese får den bedst mulige pasform. Derfor tester, tilpasser og justerer vi sammen dit protesehylster og dine protesekomponenter.
 7. Du får din protese
  • Når vi sammen har opnået de optimale tilpasninger af dit hylster og dine øvrige komponenter, færdigproducerer vi din protese.
   Hvis der er behov for det, kan du blive tilknyttet vores rehabiliteringsteam.
 8. Genoptræning afrundes
  • Du har fået udleveret din protese, og gradvist vil du have mindre at gøre med hospitalet eller genoptræningscenteret.
   Det er vigtigt, at du selv fortsætter med at holde dig aktiv og arbejde hen i mod et liv i bevægelse. Det er din egen indsats, der i sidste ende bliver belønnet.
 9. En ny start
  • Du skal finde din vej til det liv, du ønsker. Vi står klar med råd og vejledning. Vi hjælper dig gerne med at finde grupper eller foreninger. Her kan du få inspiration og tale med mennesker, der har gennemgået noget af det samme som dig. Du har også mulighed for at deltage i aktiviteter arrangeret af Sahvas rehabiliteringsafdeling.
 10. Fremtidige proteser
  • Din amputationsstump vil ofte ændre sig med tiden og dine protesekomponenter udsættes naturligt for slitage. Det betyder, at du sandsynligvis skal have en ny protese i fremtiden. Derfor siger vi heller ikke farvel, men på gensyn.

Download en printbar illustration af forløbet her.