Mellemfoden

Af naturlige årsager kan de problematikker, som er forårsaget af hul-eller platfødder, også medføre svære mellemfodssmerter, idet knoglerne står ude af balance i forhold til hinanden, og dermed trykker og skurer uhensigtsmæssigt mod hinanden - se tegningen nedenfor af disse kubeformede knogler. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, at det går gruelig galt med ”mekanikken”, hvis de skubbes ud af position.