Rehabilitering og genoptræning for protesebrugere

Vores rehabiliteringsteam

Sahva har over 145 års erfaring og er en værdsat medspiller for mange sundhedsfaglige instanser. Hos Sahva har vi både bandagister og fysioterapeuter under samme tag, hvilket er helt unikt. Det giver et stærkt multidisciplinært samarbejde, som også inkluderer kommune og vigtigst af alt, dig som protesebruger. Vi arbejder altid med dig i fokus og har derfor et rehabiliteringsteam, som hjælper dig til et liv i bevægelse. 

Rehabiliterings tilbud for amputerede

Sahvas rehabiliteringsteam består af tre fysioterapeuter, som alle er specialister i genoptræning af protesebrugere. Vi har bred erfaring i at hjælpe protesebrugere i alle stadier – nye protesebrugere og de der har haft en protese i lang tid. Vi arbejder både med dig, der lever et højaktivt liv med din protese og dig, der primært bruger protesen til at klare hverdagens gøremål. Vi hjælper mennesker i alle aldre – børn, unge, voksne og ældre – og altid med udgangspunkt i dine ønsker og forudsætninger.  Vi har fokus på at du er den centrale del af det multidisciplinære samarbejde - vores mission er at give dig et liv i bevægelse med udgangspunkt i dine forudsætninger.

Rehabilitering er et målrettet og tidsafgrænset samarbejde mellem protesebruger, pårørende og fagfolk. Rehabilitering baseres på protesebrugerens samlede livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Formålet er, at protesebrugeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.


Konsultationer

Rehabiliteringsteamet tilbyder (i samarbejde med Sahvas bandagister) konsultationer om og vurderinger af alt fra, hvilken protesetype der er det rigtige hjælpemiddel for dig til optimal brug af din protese. I den forbindelse benytter vi os af vores tværfaglige samarbejde med fagpersoner, kommune og dig.  Vi ved, at du som protesebruger kan have brug for hjælp og inspiration til, hvordan du får mest ud af din protese. Derfor inspirerer og motiverer vi dig med øvelser og vejledning, der er relevante for lige netop dig, så du bruger din protese så optimalt som muligt.

Når der er behov for en særlig indsats

Hvis din situation er kompleks, påtager vi os en endnu mere aktiv rolle i det multidisciplinære samarbejde i forbindelse med dit proteseforsyningsforløb og din genoptræning. I en sådan situation kan der være mulighed for et kortvarigt forløb med en ekstra fokuseret indsats, så vi sammen kan arbejde mod at nå dine mål. Baseret på en individuel vurdering kan du blive tilbudt konsultationer med rehabiliteringsteamets fysioterapeuter.