Egenbetaling for ortopædisk fodtøj

For 2019 er der følgende egenbetaling for ortopædisk fodtøj: