Egenandel for ortopædisk fodtøj

For 2022 er der følgende egenandel for ortopædisk fodtøj:

Se alle takster fra Social- og Ældreministeriet