Få et liv i bevægelse

Det er vigtigt for os, at du får det helt korrekte hjælpemiddel – men det er lige så vigtigt for os, at du får et liv i bevægelse. Derfor arrangerer vi forskellige aktiviteter med sigte på at dele vores ekspertise inden for træning og genoptræning med et hjælpemiddel samt facilitere dialog og netværk mellem brugere.