Egenbetaling for ortopædisk fodtøj

For 2018 er der følgende egenbetaling for ortopædisk fodtøj: