Nye roller i familien

Det er slet ikke unormalt, at man påtager sig en ny rolle i familien, når et familiemedlem er blevet amputeret. Her er et par eksempler på forskellige roller, der kan opstå.

  • Et barn, kan opleve at de jævnaldrende i klassen ændrer adfærd, tager afstand eller i værste fald mobber, på grund af manglende forståelse for den nye situation.
  • En forælder, der pludselig ikke føler sig i stand til at passe børnene godt nok, fordi den anden forælder førhen har påtaget sig det største ansvar, men nu ikke længere er i stand til det på samme vis.
  • En mand eller kvinde, der er bekymret for familiens økonomiske situation, fordi ægtefællen ikke længere kan arbejde på samme måde som før amputationen.

Det bedste proteseforsyningsforløb opnår du gennem tæt og tryg kommunikation med dine pårørende og fagpersonerne omkring dig. Berøringsangst over for emnet er den største forhindring mod et godt hverdags- og familieliv med opbakning og støtte i trygge rammer.

Man kan ligeledes som familie vælge at få familierådgivning. Det kan i mange tilfælde hjælpe dig og dine pårørende til at blive klædt på til den nye hverdag. Indrag derudover gerne skolen, såfremt der er børn involverede, således at barnet oplever støtte både i hjemmet og i skolen.