Gangtræning med Thomassplint

Thomassplinten er et træningsredskab til gangtræning for dig, der er nyamputeret og skal genoptrænes efter en benamputation. Den hjælper dig til mobilisering og selvstændighed, så du kan genfinde gangfunktionen. Vi tilbyder at låne dig en Thomassplint gratis, indtil du får din egen individuelle protese.