Træning

Når du modtager din første protese eller skifter fra én protesetype til en anden, bliver du tilbudt træning af dine færdigheder. Dette foregår på hospitalet sammen med en ergoterapeut.

Træningen har til formål at lære dig at have din protese på og give dig forskellige færdigheder, så du kan blive så selvhjulpen som muligt. Det kan eksempelvis være at starte en vaske-maskine, at støvsuge eller at skrælle en banan. Det er vigtigt at forstå, at protesen er et hjælpemiddel, og at det kræver hårdt arbejde at få den til at fungere. Måske skal du gennem en proces, hvor du taber mange ting eller maser bananen, inden det lykkes dig at anvende protesen rigtigt.

Det er individuelt, hvor længe et træningsforløb varer. Dette afhænger af, hvor let det er at aktivere protesen og inddrage den i forbindelse med dine daglige aktiviteter. Træningen bliver planlagt efter dine behov, ønsker og interesser samt i forhold til de aktiviteter, som er mulige at træne på hospitalet.

Det handler både om, at du vænner dig til protesen og dens tyngde, og at du får en forståelse for, hvad din protese kan. Ergoterapeuten støtter og vejleder dig til at bruge din protese til træning og hverdagsaktiviteter, så du opretholder symmetri i kroppen og undgår uhensigtsmæssig nedslidning.