To årsager til at blive protesebruger

Du kan have behov for en hånd-/armprotese, hvis du er blevet amputeret eller er født med dysmeli.

En amputation er et kirurgisk indgreb, hvor man fjerner en legemsdel. Ordet amputation kommer af det latinske amputatio, der betyder at beskære. Statistikken viser, at der hvert år bliver foretaget 30-35 arm-/håndamputationer i Danmark. 50% af dem er traumatiske skader som trafik- og arbejdsulykker. Andre hyppige årsager til amputation af hænder og arme er sygdomme som kræft og sepsis (blodforgiftning).

Dysmeli er en medfødt tilstand med manglende eller mangelfuldt udviklet skelet i arme og/eller ben. Ordet dysmeli kommer fra græsk. Dys betyder mangelfuld, og melos betyder lem.
Der fødes omkring 25 børn om året med dysmeli i Danmark.