Persondatapolitik

Hos Sahva afgiver vi aldrig personoplysninger til tredjepart, hvis ikke du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Vi indsamler kun personoplysninger, som du selv har afgivet ved eksempelvis registrering, tilmelding til et kursus eller nyhedsbrev, køb af varer m.v. I disse tilfælde indsamler vi f.eks. oplysninger om navn, e-mail og virksomhed. Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Oplysningspligt

Hos Sahva har vi pligt til at informere dig om, hvilke personoplysninger vi anvender. Dette sker konkret via den samtykkeerklæring, du udfylder ved dit første opmøde hos os. Har du endnu ikke udfyldt en samtykkeerklæring, så kontakt os hurtigst muligt.

Beskyttelse af personoplysninger

Hos Sahva opbevarer og håndterer vi dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger i systemer med streg adgangsstyring. Vi overholder alle love, regler og retningslinier omkring beskyttelse af oplysningerne.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 36 måneder efter brug. I tilfælde af væsentlige ændringer omkring håndtering og opbevaring af personoplysninger giver vi dig besked.

Ret til indsigt

Du er naturligvis altid velkommen til at spørge os om, hvilke persondata vi har registreret, og hvad vi anvender dem til. 

Ret til berigtigelse 

Du har også altid ret til at få rettet informationer om dig, som ikke (længere) er korrekte. Det kunne f.eks. være ændring af navn eller adresse.

Ret til sletning

Du har også ret til at få slettet de personoplysninger, Sahva har registreret om dig. Dette gælder dog ikke de oplysninger, som Sahva er forpligtet til at opbevare iht. lovgivningen.

Ret til at få data med sig

Du har altid ret til at få udleveret de data, Sahva har registreret om dig, i form af et print eller en mail. Dette gælder dog ikke f.eks. målskemaer eller andre oplysninger, vi benytter i fremstillingen af dit produkt.

Ret til indsigelse

Du har altid ret til at gøre indsigelse og klage over brugen af dine persondata og få klagen behandlet.

Ret til ikke at være genstand for automatisk behandling (f.eks. profilering)

Denne regel betyder, at du naturligvis selv bestemmer, om du vil modtage f.eks. marketingmateriale fra Sahva. Vi sender dig således ikke materiale uden, at du på forhånd har givet os tilladelse til det.

Pligt til at have styr på data

For at vi kan leve op til ovennævnte krav, skal vi have styr på persondata og de arbejdsgange, hvor disse data indgår. Dette overblik er etableret og forbedres løbende ift. behov og udfordringer.

For alle forholdene gælder det, at du kan kontakte Sahvas Kundecenter på 70 11 07 11 eller på e-mail info@sahva.dk, hvis man har spørgsmål eller anmodninger til Sahva.

Facebook

Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger Sahvas Facebookside. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

Sahvas Facebookside er administreret af: 

Sahva.dk
https://www.facebook.com/sahva.dk/  

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebookside får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebooksider mulighed for at udøve sine rettigheder (fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning).

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger, bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger

Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering

Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk!
Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.