Skip navigation

Sahva Leksikon

A

Akillessene overvridning

Akillessenen hæfter fodleddets bagside og lægmusklen sammen og er meget udsat ved for eksempel sportsgrene med mange hop og spring. Værre tilfælde kræver kirurgisk indgreb og gibsbandage.

Relateret: Betændelse i akillessenen, Distorsio, Forstuvning

Amputation (amputeret, amputerede)

Amputation betegner fjernelsen af en ekstremitet (dele af eller hele arme og ben), enten ved et lægeligt indgreb eller som følge af et trauma (ulykke). Efter amputation vil der være et helings forløb og pleje af stump og hvor muligt kan man søge om bevilling til en protese.

Apopleksi

Fællesbetegnelse for de kliniske syndromer, der optræder ved en akut vaskulær katastrofe i hjernen enten forårsaget af blodprop eller hjerneblødning. De neurologiske symptomer afhænger af hvilket område der rammes, men ofte forekommer halvsidig lammelse, føleforstyrrelser (neuropati) og tab af det halve synsfelt. Andre udfald kan være afasi (svigtende evne til at tale) og ’neglect’ (manglende erkendelse af egen sygdomstilstand).

Synonymer: Slagtilfælde

Ar / Arvæv

Det er vidt forskelligt fra menneske til menneske, hvordan et sår heler op, og hvordan arret efterfølgende vil se ud. Nogle sår efterlader slet ingen ar, mens andre danner for meget kollagen, hvorved der sker en kraftig dannelse af arvæv. Det kan tage op til et år, før det endelige ar - eller mangel på samme - har færdigudviklet sig. Arvæv kan stramme og være kosmetisk hæmmende, og i nogle tilfælde giver smerter og ømhed.

Armprotese
Artrose

Kronisk ledlidelse med degeneration og svind af ledbrusken; senere optræder mikrofrakturer og delvist svind af den underliggende knogle samt knogleudvækster nær leddet. Rammer især led der enten er misdannede eller udsat for traumatisk påvirkning, inklusive langvarig overbelastning; går ofte ud over knæ- og hofteled samt rygsøjlen.

Relateret: Gigt

Synonymer: Slidgigt

Til toppen

B

Benamputeret
benapmuteret
Benprotese
Betændelse

Betændelse er en kompleks proces af organismens lokale reaktion på cellebeskadigelse. Kan fremkaldes af levende mikroorganismer som f.eks. bakterier og svampe, samt af fysiske og kemiske påvirkninger som f.eks. varme, kulde, traumer, stråling, fremmedlegemer, syrer og baser.

Relateret: Betændelse i akillessenen, Løberknæ, Meniskskade, Seneskedehindebetændelse

Betændelse i akillessenen

Ved overbelastning af akillessenen – for eksempel ved løb – kan der opstå en betændelsestilstand, der giver smerter, hævelse og ømhed.

Relateret: Akillessene overvridning, Betændelse, Fibersprængning, Forstuvning, Ledbåndsskade (i knæ)

Blodprop

Fællesbetegnelse for tilstopning af et blodkar. Blodpropper kan opstå i hele kroppen - i både arterier og vener. Konsekvensen af en blodprop er meget forskellig. Nogle blodpropper er så små, så de aldrig bliver optaget, mens andre kan være fatale. 85 % af alle slagtilfælde (apopleksi) skyldes for eksempel en blodprop i hjernen. (De resterende 15 % tilfælde af apopleksi skyldes en blødning i hjernen).

Relateret: Slagtilfælde

Brud

Der kan ske brud på alle knogler. Alt efter hvor bruddet ligger, kan der samtidig ske skade på ledbånd, sener og muskler.

Brystbevarende operation

Tre ud af fire kvinder med brystkræft får tilbudt en brystbevarende operation. Ved operationen fjernes kræftknuden i brystet, en lille del af det omkringliggende væv og lymfeknuder i armhulen, så man kan vurdere om sygdommen har bredt sig. Udseende af brystet efterfølgende kan variere meget og man kan derfor have brug for en deltprotese for at opnå symmetri. Alternativt kan man i nogen tilfælde få korrigeret det resterende brystvæv ved plastikkirurgi.

Relateret: Brystkræft, Brystkræftopereret, Brystopereret, Brystprotese, Delprotese

Synonymer: Lumpektomi

Brystkræft
Brystkræftopereret
Brystopereret
Brystprotese
Bækkenløsning

Smerter i bækkenet der opstår i forbindelse med graviditet og fødsel. Kvinder oplever en følelse af, at bækkenet er løst og ustabilt - deraf navnet. Lidelsen kan i nogle tilfælde afhjælpes ved fysioterapeutisk behandling, ligesom det kan være en hjælp af bruge et såkaldt "trochanterbælte", der støtter bækkenet.

Til toppen

C

CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing)

Er et værktøj som kombinerer software og hardware ved måltagning, design og fremstilling af bl.a. ortoser så som korsetter. Udtrykket CAD / CAM indebærer, at en af vores tekniker kan anvende systemet både til at designe et produkt, og til styring af fremstillingsprocesser. For eksempel når et design er udarbejdet med CAD komponent kan selve designet styrer de maskiner, der konstruerer den del.

Relateret: Scheuermann, Scoliosis, Skoliose, skæv ryg

Cerebral parese

Ca. to promille af en årgang, svarende til ca. 180 børn om året får diagnosen cerebral parese (spastikere). Cerebral parese er en hjerneskade (neurologisk sygdom ). Iltmangel, infektion under graviditeten, små blodpropper i barnets hjerne og blødning i barnets hjerne kan være årsag til skaden som er opstået i hjernen, men der findes endnu ikke en entydig forklaring på at cerebral parese opstår. Udover de fysiske vanskeligheder forsaget af cerebral parese, vil mange ligeledes have kognitive udfordringer i forskellige grader. Af behandlingsmuligheder kan nævnes bandagering med forskellige typer af ortoser, fysioterapi, ergoterapi, medicinsk behandling og operation.

Relateret: Dropfod

Til toppen

D

Delprotese

En delprotese kan bruges til at udligne forskellen mellem bryster, som har ændret sig på grund af for eksempel arvævet har trukket sig sammen ved strålebehandling eller en brystbevarende operation i forbindelse med behandling af brystkræft. Delproteser fås i forskellige former og størrelser.

Relateret: Brystbevarende operation, Brystkræft, Brystkræftopereret, Brystopereret, Brystprotese

Depression

Der skelnes mellem "depressive kernesymptomer" – i form af følelse af nedtrykthed, glædesløshed, nedsat lyst eller interesse, tilbagevendende tanker om død eller selvmord, nedsat energi eller øget træthed, og "depressive ledsagesymptomer" som for eksempel lav selvtillid, skyldfølelse, selvbebrejdelser, koncentrationsbesvær, rastløs uro, søvnforstyrrelser, appetit- og vægtændring. Der skelnes mellem let, moderat og svær depressionstilstand.

Relateret: Vintertræthed

Diabetes

Syndrom karakteriseret ved en efter forholdene nedsat insulinsekretion, nedsat glukosetolerance og tendens til udvikling af organskader. Diabetes er endvidere en af de hyppigste årsager til amputation af benet. Diabetes inddeles klassisk i Type 1-diabetes, som er insulinafhængig sukkersyge og Type 2-diabetes også kendt som aldersdiabetes eller ”gammelmandssukkersyge”.

Relateret: Nedsat følesans, Neuropati

Synonymer: Sukkersyge

Diskusprolaps

Når en af rygsøjlens bruskskiver, diskusskiver, er beskadiget. Hyppigst i 4. eller 5. diskus i lænderegionen hvorved den bløde centrale del kan pose bagud og ved tryk på nerverødderne give lumbago eller iskias, som kan være ledsaget af lammelser og føle- eller refleksforstyrrelser. Typisk er smerter og føleforstyrrelser lokaliseret til hofteregionene, ydersiden af lår og underben, oversiden af foden og til storetåen. Der kan være funktionsforstyrrelser og stramningstegn. Diskusprolaps forekommer også i halshvirvelsøjlen med lokale nakkesmerter og udstrålende smerter i en af armene. Hvis der er tryk på rygmarven i halsregionen ses der også symptomer i benene.

Relateret: Hekseskud, Hold i ryggen, Iskias, Lumbago, Ondt i ryggen

Distorsio

Omtales også som forstuvning. En forstuvning eller forvridning af et led vil sige en pludselig overstrækning af ledkapsel og / eller ledbånd med småbristninger i vævene.

Relateret: Akillessene overvridning

Synonymer: Forstuvning

Dropfod

Dropfod opstår, når der sker en skade på den naturlige nervekommunikation mellem hjernen og musklerne som løfter foden. Problemer med at løfte foden påvirker hele kroppen - både balancen og gangfunktionen. Folk med dropfod skal koncentrere sig meget og bruge mere energi på at foden ikke hænger, for at undgå at falde. Problemet med at løfte foden afhjælpes almindeligvis med en dropfods-skinne i f.eks. plast, som sættes ned i skoen.

Relateret: Cerebral parese

Dysmeli

Dysmeli er kendetegnet ved forskellige medfødte misdannelser af fingre, hænder/arme eller fødder/ben. Der findes flere sjældne typer af arm-/bendefekter. Hvert år fødes cirka 25 børn i Danmark med dysmeli.

Til toppen

F

Facetledssyndrom (Slidforandringer i leddene)

Hypermobilitet, hvor muskler og led ikke er stærke nok til at holde rygsøjlens små led, facetleddene, på plads.

Relateret: Hypermobilitet, Ondt i ryggen

Fibersprængning

En muskel er sammensat af mange fibre. Når man overbelaster benet pludseligt, kan en eller flere fibre rives over.

Relateret: Betændelse i akillessenen, Ledbåndsskade (i knæ), Meniskskade

fly
fodindlæg
Fodpleje

Det betaler sig at passe godt på sine fødder, så de holder sig sunde og stærke livet igennem. Det gøres bedst gennem især to ting: Gå i sundt fodtøj og giv løbende dine fødder en god pleje.

Relateret: Revner i hælballen

Fodsvamp
Forhøjet blodtryk

Hjertet pumper blod rundt i kroppen, så blodet kan forsyne kroppens øvrige organer med ilt fra lungerne. Blodtrykket er et udtryk for, hvor stor en kraft hjertet kan pumpe blodet rundt med samt hvor stor en modstand, der er i blodkarrene. Du har forhøjet blodtryk, når blodet passerer gennem pulsårerne med et højere tryk end normalt. Har du mistanke om forhøjet blodtryk, bør du straks kontakte din læge.

forindlæg
Forstuvning

Omtales også i lægevidenskaben som ”distorsio”. En forstuvning eller forvridning af et led vil sige en pludselig overstrækning af ledkapsel og / eller ledbånd med småbristninger i vævene.

Relateret: Akillessene overvridning, Betændelse i akillessenen, Hekseskud, Hold i ryggen, Ledbåndsskade (i knæ), Ledskred, Lumbago, Løberknæ, Meniskskade, Springerknæ

Synonymer: Distorsio

Fraktur

Der kan ske brud på alle knogler. Alt efter hvor bruddet ligger, kan der samtidig ske skade på ledbånd, sener og muskler.

Synonymer: Brud

Til toppen

G

Gigt

Gigt er en populær betegnelse for enhver smertende lidelse i bevægeapparatet, uanset årsagen. Nogle af de mest udbredte gigtlidelser er slidgigt og leddegigt.

Relateret: Artrose, Leddegigt, Slidgigt

Synonymer: Reumatologi

Til toppen

H

Hallux valgus

Hallux valgus er en tilstand, hvor storetåen drejer hen mod de øvrige tæer, så foden bliver spids. Samtidigt dannes en knyst, der er en fast, væskefyldt frembuling på indersiden af storetåens grundled. Kommer ofte som en konsekvens af for smalle og for spidse sko gennem længere tid.

Synonymer: Skæv storetå

Hammaertå
Hammertæer
Hammertå

Når tæerne er bøjede i de små tåknogler. Hammertæer kan forekomme på alle tæer, undtagen storetåen. Det er tåens ledbånd og sener, der har trukket sig sammen, hvilket får tåens led til at krumme nedad. En hammertå kan være meget øm, da toppen af leddet vil blive irriteret af skoen. Ofte er tåleddenes overside hævet, og der kan dannes vabler og hård hud efter længere tids gang. Kan også forekomme ved at gå i for korte sko gennem lang tid. Der findes to forskellige slags hammertæer; fleksible og stive. Den fleksible hammertås led kan bevæges og kan derfor rettes op manuelt. Bliver den fleksible hammertå ikke rettet ud, er konsekvensen ofte en stiv hammertå, hvis led ikke kan bevæges.

Relateret: Knyst, Sammenklemte tæer, Skæv storetå

Hekseskud

Kan skyldes små rygled, der har sat sig fast, en ledforstuvning, kramper i muskler, overbelastning af diskusskiver og mere.

Relateret: Diskusprolaps, Forstuvning, Hold i ryggen, Lumbago, Ondt i ryggen

Synonymer: Hold i ryggen, Lumbago

Hofteluksation

Medfødt ledskred i hoften; sædvanligvis dobbeltsidigt. Arvelig lidelse. Diagnosen skal stilles straks efter fødslen. Behandles med reponering, som er genetablering af de normalanatomiske forhold, og bandagering i tre måneder.

Relateret: Ledskred

Synonymer: Hofteskred

Hofteskred

Medfødt ledskred i hoften; sædvanligvis dobbeltsidigt. Arvelig lidelse. Diagnosen skal stilles straks efter fødslen. Behandles med reponering (genetablering af de normalanatomiske forhold) og bandagering i tre måneder.

Relateret: Ledskred

Synonymer: Hofteluksation

Hold i nakken

Et eller flere af nakkehvirvlernes små led, facetled, sætter sig fast i forbindelse med et overstræk.

Relateret: Piskesmæld

Hold i ryggen

Kan skyldes små rygled, der har sat sig fast, en ledforstuvning, kramper i muskler, overbelastning af diskusskiver og mere.

Relateret: Diskusprolaps, Forstuvning, Hekseskud, Lumbago, Ondt i ryggen

Synonymer: hekseskud, lumbago

Hulfod

Når den inderste fodbue (svangen) er for høj, hvilket giver en stødende gang fordi hele foden ikke opnår kontakt med underlaget. Stødene kan give gener både i foden og op gennem kroppen.

Hypermobilitet

Kan skyldes for lange ledbånd eller sener, så et led kan overstrækkes og derved beskadiges.

Relateret: Facetledssyndrom (Slidforandringer i leddene)

Hælspore

Overbelastning af den sene, der går mellem hælbenet og mellemfoden og giver betændelse ved senens hæftning ved hælen. Det producerer en lille kalkspore, som gør ondt at gå på.

hævede ben og fødder
håndled

Til toppen

I

Inkontinens

Manglende evne til at "holde på vandet".

Synonymer: Ufrivillig vandladning

Iskias

Smerter fra nederste del af ryggen/lænden, hvor iskiasnerven sætter sig fast. Giver ofte smerter fra balden og ned på bagsiden af benet.

Relateret: Diskusprolaps, Ondt i ryggen

Til toppen

K

Klumpfod

Klumpfod hedder på latin "talipes equinovarus", hvilket er sat sammen af talus (ankel) og pes (fod). Equino indikerer, at hælen er trukket op, og varus indikerer, at foden er indadvendt. Klumpfod er en medfødt sygdom, hvor der er misdannelser i foden. Knoglerne og muskulaturen har af ukendte årsager ikke kunnet udvikle sig normalt under graviditeten. Hvordan behandles klumpfødder? I Danmark starter behandlingen med det samme, når et barn bliver født med klumpfødder. Behandlingen foregår efter den såkaldte Ponseti-metode med gentagne gipsninger, hvor fødderne efterfølgende bliver holdt fast i en slags sko monteret på en skinne. Denne behandling retter langsomt fødderne op til normal stilling, og barnet undgår en ellers omfattende operation.

Klumpfødder

Klumpfødder er den hyppigste medfødte foddeformitet. Behandles tidligt med manipulation og bandage.

Synonymer: Talipes Equinovarus

Knogleskørhed

Tilstand hvor knoglevævet er reduceret. Den rducerede knoglemasse medfører nedsat knoglestyrke og der opstår let brud. Knoglebruddene ses hyppigst i rygsøjlen samt i lårbens- og underarmsknogler. Forekommer især efter overgangsalderens indtræden; en hyppig tilstand, cirka 1/3 af alle kvinder vil få knogleskørhed.

Synonymer: Osteoporose

Knyst

En knyst er en væskefyldt bule på indersiden af storetåens grundled eller på ydersiden af lilletåens grundled. Knyster kan blive betændte og kan være meget smertefulde. De kan medføre irritation og hævelse og i værste tilfælde betændelse på siden af storetåen, hvilket ofte gør det besværligt at gå. Knyster opstår oftest i forbindelse med en skæv tå, og kan medføre hammertæer og ligtorne. Knyster er et meget udbredt fodproblem, og de første symptomer er, at storetåen ikke retter sig ud, når du f.eks. går rundt på bare fødder.

Relateret: Hammertå, Sammenklemte tæer, Skæv storetå

Knæskade
Korsbåndsskade

Der sidder to korsbånd bag knæskallen, som holder knæet på plads. Ved ekstreme belastninger – f.eks. ved sport – kan et korsbånd springe og give smerter, løshed i knæleddet og indskrænket bevægelighed.

Relateret: Ledbåndsskade (i knæ), Løberknæ, Meniskskade, Springerknæ

kosmetik
Kromosomfejl

Mikroskopisk påviselig afvigelse mht. antallet og / eller strukturen af et eller flere kromosomer. De fleste kromosomafvigelser giver anledning til f.eks. mental retardering eller medfødte misdannelser.

Relateret: Y-kromosom

kræft

Til toppen

L

Lammelse

Fuldstændig lammelse, dvs. helt ophævet muskelkraft, betegnes paralysis; enhver anden grad af lammelse kaldes parese og kan betegnes som let, moderat eller svær.

Synonymer: Cerebral Parese, Paralysis

Ledbåndsskade (i knæ)

Beskadigede ledbånd forringer knæets stabilitet. Sker oftest ved overbelastninger – f.eks. ved sport

Relateret: Betændelse i akillessenen, Fibersprængning, Forstuvning, Korsbåndsskade, Ledskred, Løberknæ, Meniskskade, Springerknæ

Leddegigt

En kronisk fremadskridende ledsygdom, der oftest begynder symmetrisk i tæernes og fingrenes led, men kan angribe ethvert led og føre til invaliditet på grund af deformering af angrebne led. Årsagen er ukendt. Sygdommen er tre gange mere hyppig hos kvinder end hos mænd og begynder ofte i 30 – 50 års alderen.

Relateret: Gigt, Reumatologi, Slidgigt

Synonymer: Reumatoid Artrit

Ledskred

Kraftig forskydning bort fra den normale anatomiske position. Det kan være skulder, knæ, hofte mv. Ofte følger stor smerte, ømhed og hævelse.

Relateret: Forstuvning, Hofteluksation, Hofteskred, Ledbåndsskade (i knæ), Løberknæ, Ondt i ryggen, Piskesmæld, Skulder går af led, Springerknæ

Lige ryg

Rygsøjlens naturlige krumning er helt eller delvist rettet ud og giver en lidt mere sårbar ryg.

Ligtorn

Ligtorne kommer af en trykirritation, der opstår mellem de to yderste tæer samt på oversiden af tæerne, så der dannes hård hud. Når der gennem længere tid udøves et tryk mod det pågældende hudområde, reagerer det ved at blive tykkere. Der kan derfor dannes et område af hård hud. Den hårde hud strækker sig derfor langt ind i den normale hud, nærmest som en torn, hvoraf navnet også stammer fra. Den underliggende hud er ofte meget øm, og der kan opstå småblødninger omkring ligtornen.

Luksation

Kraftig forskydning bort fra den normale anatomiske position. Det kan være skulder, knæ, hofte mv. Ofte følger stor smerte, ømhed og hævelse.

Synonymer: Ledskred

Lumbago

Kan skyldes små rygled, der har sat sig fast, en ledforstuvning, kramper i muskler, overbelastning af diskusskiver og mere.

Relateret: Diskusprolaps, Forstuvning, Hekseskud, Hold i ryggen, Ondt i ryggen

Synonymer: Hekseskud, Hold i ryggen

Lymfødem

En kronisk lidelse, der opstår, fordi funktionen i lymfesystemet er nedsat. Lymfødem viser sig som en vedvarende hævelse af især arme og/eller ben, men kan også være andre steder på kroppen.

Lymphodema

En kronisk lidelse, der opstår, fordi funktionen i lymfesystemet er nedsat. Lymfødem viser sig som en vedvarende hævelse af især arme og/eller ben, men kan også være andre steder på kroppen.

Synonymer: Lymfødem

Læsion af hælpuden

Ved overbelastning af hælpuden, kan strukturen i hælen blive ødelagt, så hælpuden trykkes ud til siderne og ikke længere beskytter hælen, som derved rammer underlaget direkte ved gang, løb osv.

Løberknæ

Forekommer ofte for løbere, der træner for meget og for længe og som belaster ydersiden af foden. Det forplanter sig til knæets yderled og senebånd og skaber en betændelsestilstand.

Relateret: Betændelse, Forstuvning, Korsbåndsskade, Ledbåndsskade (i knæ), Ledskred, Meniskskade, Springerknæ

Til toppen

M

Manglende negl

Efter et hårdt slag på en finger bliver neglen ofte først blå, hvorefter den kan falde af. Der kan også være andre grunde til, at en negl er faldet af.

Meniskskade

Forekommer ved vrid og overbelastning af knæled. Ved meniskskade låser knæet, så benet ikke kan strækkes helt ud.

Relateret: Betændelse, Fibersprængning, Forstuvning, Korsbåndsskade, Ledbåndsskade (i knæ), Løberknæ, Springerknæ

Morbus Osgood-Schlatter

Skinnebenslidelse, der næsten kun forekommer hos drenge i 12 – 15 års alderen; skyldes et voldsomt træk af lårmusklens tilhæftning til skinnebenet (tibia) som efterhånden bliver let fortykket og øm.

Synonymer: Schlatter syndrom

Morbus Scheuermann

Ryglidelse af ukendt årsag. Ryghvirvlerne er præget at abnorm vækst i knoglefremspringene og uregelmæssig forkalkning. Dette fører til abnorme krumninger af hvirvelsøjlen. Krumning af rygsøjlens øverste eller midterste del er som regel smertefri, mens det ofte kan føre til rygbesvær og risiko for kroniske rygsmerter, når det går ud over nederste del af rygsøjlen eller lænden.

Relateret: Scoliosis

Synonymer: Scheuermann

Muskelsvaghed
Myoelektrisk

Muskelstyret. Eksempelvis en armprotese med indbyggede sensorer, der - ved hjælp af muskelspændinger - kan få den kunstige hånd til at åbne og lukke sig.

Myoser

Muskelinfiltration. Myoser er vagt defineret som lokale, ømme konsistensforøgelser i muskulaturen hos personer med muskelsmerter uden kendt årsag. Både lidelsens grundårsag og processerne bag dens udvikling er ukendt. Udløsende årsager synes især at være statisk, monoton, gentaget muskelbelastning, uvante arbejdsstillinger, psykisk anspændelse, kulde og fejlbelastninger.

Til toppen

N

Nedgroede negle
Nedsat følesans

Fællesbetegnelse for sygdomsprocesser, der rammer det perifere nervesystem. Symptomerne afhænger af hvilke nerver, der rammes. Ved sensomotorisk neuropati er symptomerne ændret følesans, kraftnedsættelse og muskelsvind. De dybe reflekser svækkes eller ophæves.

Relateret: Diabetes

Synonymer: Neuropati

Nedsunken forfod

Når den forreste del af foden er affladet og ikke længere har en stødabsorberende effekt, men går direkte på forfodsknoglerne.

Relateret: Smerter på trædepuderne

Neglesvamp
Neuromuskulære forstyrrelser
Neuropati

Fællesbetegnelse for sygdomsprocesser, der rammer det perifere nervesystem. Symptomerne afhænger af hvilke nerver, der rammes. Ved sensomotorisk neuropati er symptomerne ændret følesans, kraftnedsættelse og muskelsvind. De dybe reflekser svækkes eller ophæves.

Relateret: Diabetes

Synonymer: Nedsat følesans

Til toppen

O

Ondt i ryggen

Rygraden består af 7 halshvirvler, 12 brysthvirvler, 5 lændehvirvler samt korsbens- og halehvirvler. Derudover er der muskler, ledbånd og bevægelige dele mellem hvirvlerne. Når vi bruger ryggen forkert eller ensidigt, kan den skades, og vi får ”ondt i ryggen”. Ca. 80 % af os rammes på et eller andet tidspunkt i livet af rygproblemer, men den gode nyhed er, at med de rigtige behandlinger, øvelser og hjælpemidler, bliver langt de fleste symptomfri igen. Træn ryggen Husk altid at træne ryggens eget muskelkorset – det vil sige de muskler, der ligger omkring maven og ryggen. Både mave- og rygøvelser er nødvendige for at styrke en svag ryg og med en stærk ryg får du færre rygproblemer. Med en stærk ryg vil din holdning – både siddende og gående – blive bedre, hvorved du reducerer belastningen på rygsøjlen. Når skaden er sket, kan du dog have brug for anden hjælp. Gå altid først til lægen ved stærke smerter i ryggen.

Relateret: Diskusprolaps, Facetledssyndrom (Slidforandringer i leddene), Hekseskud, Hold i ryggen, Iskias, Ledskred, Lumbago

Osteoporose

Tilstand hvor knoglevævet er reduceret. Den rducerede knoglemasse medfører nedsat knoglestyrke og der opstår let brud. Knoglebruddene ses hyppigst i rygsøjlen samt i lårbens- og underarmsknogler. Forekommer især efter overgangsalderens indtræden; en hyppig tilstand, cirka 1/3 af alle kvinder vil få osteoporose.

Synonymer: Knogleskørhed

Overbelastet fingerled

Overbelastede fingerled kan give smerter og det er vigtigt, fingrene får ro til at hele.

Overbelastet tommelfinger

Tommelfingeren bliver lettere overbelastet end de øvrige fingre, da den ofte skal yde det samme som de øvrige fingre tilsammen, når vi griber om noget.

Til toppen

P

paralympiske lege
Paralysis

Fuldstændig lammelse, dvs. helt ophævet muskelkraft, betegnes paralysis; enhver anden grad af lammelse kaldes parese og kan betegnes som let, moderat eller svær.

Relateret: Spasticitet

Synonymer: Cerbral Parese, Lammelse

Piskesmæld

Betegner det overstræk af nakkens sener og ledbånd, som sker ved bilpåkørsel. Vær ekstra opmærksom på eventuelt brud på nakkehvirvler (spørg lægen).

Relateret: Hold i nakken, Ledskred

Platfod

Når den inderste fodbue (svangen) er for flad og derfor ikke kan absorbere de kraftige stød, fødderne bliver udsat for ved gang, løb mv.

Relateret: Pronation

Polio

Børnelammelse. En epidemisk sygdom, fremkaldt af et lille RNA-virus. Det angriber især rygmarvens celler. Mange mennesker er raske smittebærere. Man skelner mellem tre stadier i sygdomsforløbet: 1) et prodromalstadium med forkølelsessymptomer 2) et præparalytisk stadium med feber, hovedpine og stivhed i ryggen - men uden lammelser 3) et paralytisk stadium med lammelse af et større eller mindre antal af nerverne til svælg-, åndedræts- og ekstremitetsmuskulaturen. Dette 3. stadie indtræder langtfra altid. I Danmark har der været flere polio-epidemier. Senest i 1952.

Pronation

Når fodsålen vrides udad, så en større del af den indvendige del af foden får kontakt med underlaget ved gang, løb osv. Kan resultere i smerter i knæ, lænd og ryg.

Relateret: Platfod

protese

Til toppen

R

Radial Club Hand

Er en medfødt deformitet som opstår i fosterstadiet. Spolebenet (knogle i underarmen) er underudviklet eller mangler delvis, hvilket resulterer i en karakteristisk udseende hånd og håndled der er vinklet ind mod tommelfingeren. Armen er kortere, med buet underarm og stivhed i albue og fingre. Tommelfingeren er enten meget lille eller mangler. Radial club hand er sjælden og tilstanden forekommer for 1 ud af ca. 55.000 – 100.000 babyer. Kilde: childrenshospital.org

rejse
rejsestrømper
Reumatoid Artrit

En kronisk fremadskridende ledsygdom, der oftest begynder symmetrisk i tæernes og fingrenes led, men kan angribe ethvert led og føre til invaliditet på grund af deformering af angrebne led. Årsagen er ukendt. Sygdommen er tre gange mere hyppig hos kvinder end hos mænd og begynder ofte i 30 – 50 års alderen.

Synonymer: Leddegigt

Reumatologi

Reumatologi betyder gigtsygdomme og er en overordnet betegnelse for enhver smertende lidelse i bevægeapparatet, uanset årsagen. Nogle af de mest udbredte gigtlidelser er slidgigt og leddegigt.

Relateret: Leddegigt, Slidgigt

Synonymer: Gigt

Revner i hælballen

Hælrevner er revneformede åbninger i den hårde hud, der ofte dækker hælens bagerste underside. I slemme tilfælde kan hælrevner blive så dybe, at de kommer ind i hudens levende lag. Denne type hælrevner kan bløde og være meget smertefulde. Kan også opstå ved overbelastning f.eks. ved sport eller forkert fodtøj.

Relateret: Fodpleje

Rygmarvsskade

En rygmarvsskade opstår, hvis rygmarven bliver klemt eller helt eller delvist rykket over. En rygmarvsskade kan både opstå både opstå ved ulykker hvor rygsøjlen brækker eller ved sygdomme som diskusprolaps, svulster og rygmarvsbrok. En rygmarvsskade kan ramme alle kroppensfunktioner. Typer af skader være lammelser, manglende følesans, smerter (nervesmerter), spastisitet m.m.

Rygsmerter

Til toppen

S

Sammenklemte tæer

Sammenklemte tæer opstår, når dine tæer bliver presset sammen gennem længere tid, f.eks. hvis du går i for smalle eller spidse sko. Det resulterer i, at tæerne bliver sammenklemte, og stikker ind over hinanden.

Relateret: Hammertå, Knyst

Scheuermann

Ryglidelse af ukendt årsag. Ryghvirvlerne er præget at abnorm vækst i knoglefremspringene og uregelmæssig forkalkning. Dette fører til abnorme krumninger af hvirvelsøjlen. Krumning af rygsøjlens øverste eller midterste del er som regel smertefri, mens det ofte kan føre til rygbesvær og risiko for kroniske rygsmerter, når det går ud over nederste del af rygsøjlen eller lænden.

Relateret: CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing), Skoliose

Synonymer: Morbus Scheuermann

Schlatter syndrom

Skinnebenslidelse, der næsten kun forekommer hos drenge i 12 – 15 års alderen; skyldes et voldsomt træk af lårmusklens tilhæftning til skinnebenet (tibia) som efterhånden bliver let fortykket og øm.

Sclerose / sklerose (Multipel sklerose MS)

Sclerose er en sydom der rammer centralnervesystemet, og påvirker nervecellerne i hjernen og rygsøjlens mulighed for at kommunikere med hinanden. Sygdommen viser sig i form af attakker (angreb), hvor man oplever symptomer som f.eks. føleforstyrrelser, synsproblemer, lammelser eller såkaldte kognitive symptomer som hukommelses- og koncentrationsbesvær. Sygdommen er en kronisk, og uhelbredelig lidelse men selve sygdomsforløbet varierer fra person til person. Nogle oplever kun enkelte angreb og vil derfor kunne leve et stort set almindeligt liv, mens andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække.

Scoliosis

Sidekrumning af rygsøjlen. Årsagen til lidelsen er ofte uafklaret, men kan også skyldes en medfødt misdannelse af ryghvirvlen eller neuromuskulær sygdom.

Relateret: CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing), Morbus Scheuermann

Seneskedebetændelse

En overbelastning af håndled eller ved meget ensidige bevægelser, så der opstår betændelsestilstand i de dele, der beskytter armens sener, og som giver smerter ved bevægelse.

Relateret: Seneskedehindebetændelse

Seneskedehindebetændelse

En overbelastning af håndled eller ved meget ensidige bevægelser, så der opstår betændelsestilstand i de dele, der beskytter armens sener, og som giver smerter ved bevægelse.

Relateret: Betændelse, Seneskedebetændelse

Skinnebenssår

Når et sår på skinnebenet heler dårligt og langsomt på grund af utilstrækkeligt blodomløb.

Skoliose

Sidekrumning af rygsøjlen. Årsagen til lidelsen er ofte uafklaret, men kan også skyldes en medfødt misdannelse af ryghvirvlen eller neuromuskulær sygdom.

Relateret: CAD/CAM (computer-aided design/computer-aided manufacturing), Scheuermann

Synonymer: Scoliosis

Skulder går af led

Kan ske f.eks. ved stærke vrid med skulderen evt. kombineret med svage muskler og/eller lange ledbånd, der ikke kan holde skulderen på plads.

Relateret: Ledskred

skæv ryg
Skæv storetå

Skæv storetå er en tilstand, hvor storetåen drejer hen mod de øvrige tæer, så foden bliver spids. Samtidigt dannes en knyst, der er en fast, væskefyldt frembuling på indersiden af storetåens grundled. Kommer ofte som en konsekvens af for smalle og for spidse sko gennem længere tid.

Relateret: Hammertå, Knyst

Synonymer: Hallux Valgus

Slagtilfælde

Fællesbetegnelse for de kliniske syndromer, der optræder ved en akut vaskulær katastrofe i hjernen enten forårsaget af blodprop eller hjerneblødning. De neurologiske symptomer afhænger af hvilket område der rammes, men ofte forekommer halvsidig lammelse, føleforstyrrelser (neuropati) og tab af det halve synsfelt. Andre udfald kan være afasi (svigtende evne til at tale) og ’neglect’ (manglende erkendelse af egen sygdomstilstand).

Relateret: Blodprop

Synonymer: Apopleksi

Slidgigt

Oftest i håndled og skyldes en overbelastning, så brusklaget på knoglespidserne er nedslidte, hvorved hånd- og håndledsknogle slider direkte på hinanden. Sahva Care foreslår: Håndledsbandage, som både giver varme og fikserer håndens bevægelser.

Relateret: Gigt, Leddegigt, Reumatologi

Synonymer: Artrose

Smerter

En ubehagelig sensorisk eller emotionel oplevelse.

Smerter på trædepuderne

Hvis fedtstoffet i trædepuderne forsvinder (f.eks. ved stærk udhungring) eller forskubbes/beskadiges, giver det stærke smerter at gå på fødderne.

Relateret: Nedsunken forfod

Spasticitet

Dækker over mere eller mindre udbredte hjernelæsioner opstået før eller i løbet af de første to leveår, indtil centralnervesystemet er færdigudviklet. Kan være halvsidige lammelser (hemiplegi), dobbeltsidige – specielt af benene (diplegi) eller af alle fire lemmer (tetraplegi). Lammelserne er spastiske. Tilstanden er karakteristisk ved abnorme bevægelser og koordinationsforstyrrelser. Årsagen kan være mange forskellige, fx svangerskabsforgiftning, fødselsskade med iltmangel eller senere skader.

Relateret: Paralysis

Synonymer: Cerebral Parese

Springerknæ

Skade på senen under knæskallen. Opstår typisk ved hop og spring. Yderligere risiko for betændelsestilstand, hvis det ikke får ro til at hele op.

Relateret: Forstuvning, Korsbåndsskade, Ledbåndsskade (i knæ), Ledskred, Løberknæ, Meniskskade

strømper
Sukkersyge

Syndrom karakteriseret ved en efter forholdene nedsat insulinsekretion, nedsat glukosetolerance og tendens til udvikling af organskader. Sukkersyge er endvidere en af de hyppigste årsager til amputation af benet. Sukkersyge inddeles klassisk i Type 1, som er insulinafhængig sukkersyge og Type 2, som mange kender som aldersdiabetes eller ”gammelmandssukkersyge”.

Synonymer: Diabetes

sunde fødder
Supination

Når fodsålen vrides indad, så næsten kun fodens yderside er i kontakt med underlaget ved gang, løb osv. Kan resultere i smerter i knæ, lænd og ryg.

Supination

Når fodsålen vrides indad, så næsten kun foden yderside er i kontakt med underlaget ved gang, løb osv. Kan resultere i smerter i knæ, lænd og ryg.

Svagt håndled

Med svage håndled kan mange opgaver være for tunge og give smerter uden der egentlig er noget i vejen med håndleddet. Det drejer sig derfor om at få styrket det svage håndled.

Til toppen

T

Talipes Equinovarus

Talipes Equinovarus er den latinske betegnelse for klumpfødder. Klumfødder er den hyppigste medfødte foddeformitet. Behandles tidligt med manipulation og bandage.

Synonymer: Klumpfødder

triatlon

Til toppen

U

Ufrivillig vandladning

Manglende evne til at "holde på vandet".

Synonymer: Inkontinens

Til toppen

V

Vintertræthed

De nervecentre i hjernen, som kontrollerer vores daglige rytme, bliver stimuleret af den mængde lys, som rammer øjnene. Når solen ikke skinner så meget i vinterhalvåret, producerer vores hjerne mere af det sløvende hormon melatonin, fordi kroppen tror, det er aften, og forbereder sig på at skulle sove. Symptomerne kan være alt fra mindre træthed til en reel depression. En effektiv behandling er lysterapi, der helst skal foregå om morgenen, hvor kroppen naturligt skal vågne og i gang.

Relateret: Depression

Til toppen

Y

Y-kromosom

Det ene af de to kønskromosomer. Hos mennesket og de fleste pattedyr findes Y-kromosomet kun hos hankønnet, der normalt har kønskromosombesætningen XY, mens hunkønnet har to ens kønskromosomer, XX.

Relateret: Kromosomfejl

Til toppen

Ø

Ømhed i nakke og skuldre
ømme fødder

Til toppen