Skip navigation

Sahvas historie

Sahvas grundlægger, pastor Hans Knudsen, påtog sig en samfundsopgave, da han i 1872 stiftede ”Samfundet og Hjemmet for Vanføre” – et navn, der senere blev trukket sammen til det mere mundrette ”Sahva”, og som kan fejre sit 140 års jubilæum den 21. oktober 2012.

Pastor Hans Knudsen havde en vision om at give fysisk handicappede muligheden for et selvstændigt liv. Det var nye tanker på dén tid, hvor handicappede ellers ikke kunne forvente meget fra det omgivende samfund.
Sahva blev dermed starten på en egentlig forsorg i Danmark - og et vendepunkt for en gruppe mennesker, der nu fik mulighed for at udfolde sig selvstændigt.

Fra omsorgsinstitution til erhvervsvirksomhed
I takt med at samfundet gennem det 20. århundrede i stigende grad påtog sig sociale forpligtelser, overtog staten store dele af pleje- og omsorgsarbejdet blandt de fysisk handicappede. I begyndelsen i samarbejde med Sahva og senere som en samfundsopgave med Sahva som leverandør af produkter og ekspertise.

Klinikker og butikker i mere end 30 danske byer
Sahva er i dag Skandinaviens største udbyder af ortopædiske sko og hjælpemidler. Blandt personalet finder man en bred vifte af professionelle fagfolk: Autoriserede bandagister, ortopædiske skomagere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kliniske konsulenter og ortopædister.

Sahva og TryghedsGruppen
Den 1. december 2008 solgte Sahva Fonden aktieselskabet Sahva A/S til TryghedsGruppen. Sahva passer godt ind i TryghedsGruppens ambitioner om at skabe tryghed, sundhed og trivsel for alle.

 

Relateret tekst

Fotos er fra bøgerne:

"Vanføreforsorgen i Danmark gennem 100 år", af Harald Jørgensen
(Vanførehjemmets Bogtrykkeri, Kbh, 1972)

"Fra forsorg til service, Sahva Fonden, 125 års udvikling", redigeret af Henrik Becker-Christensen
(1997, Institut for grænseregionsforskning)


Læs mere om Sahva

Til toppen