Skip navigation

Kravleprotese gør en verden til forskel

Lille Charlie har manglet en del af højre arm allerede fra fødslen (dysmeli). Hans forældre valgte tidligt at takke ja til at forsyne ham med en såkaldt ”kravleprotese” – og her har de klippet lidt film sammen for at vise, hvordan Charlie har forholdt sig til sin protese fra starten frem til nu, hvor han er 14 måneder gammel.

”Da det hele var nyt med Charlie, savnede vi i høj grad billeder og videoer, som viste, hvad livet med sådan et handicap og med protese kunne indebære for et lille barn. Så vi håber, at vi kan være med til at give andre forældre dét, som vi selv søgte uden held,” fortæller Charlies mor, Sofie.

Tilbud om protese helt fra spæd

Børn, der bliver født uden en arm, får en kravleprotese, så de lærer fornemmelsen af at have ”noget” på begge sider af kroppen.
”For barnet er det en fordel at få protese så tidligt som muligt, dels for at give dem oplevelsen af at begge arme er lige lange, dels får de en bedre opfattelse af kroppen, og er også i stand til at øve sig i at bruge begge hænder - som for eksempel til at kaste en bold, rejse sig op, holde papiret fast når de tegner osv.,” siger bandagist Stig Jensen fra Sahva, som i mange år har fremstillet armproteser også til helt små børn.

Armprotesen udvikler sig

Når barnet er omkring tre år, kan man begynde at lave de første forsøg med en myoelektrisk armprotese. Små børn kan ikke tænke systematisk, og barnet lærer at bruge og styre protesen ved simpelthen at prøve sig frem og lege funktionerne ind, så de på den måde vænner sig til at have en protese.
Derudover skal protesen også være med til at undgå, at ryggen bliver skæv på grund af den ellers manglende balance i kroppen.

Relateret tekst

Kontakt os og hør mere om dine muligheder:


Til toppen